ANDA ADA PERTANYAAN? SILA HUBUNGI KAMI nzmanagementhq@gmail.com 03 - 8066 5479
012-520 1895 / 014-622 2923 / 010-915 0338

Pembaharuan Lesen Kontraktor

Anda ada masalah untuk memperbaharui lesen kontraktor?

Dokumen-dokumen yang diperlukan masih belum cukup?

Atau anda terlalu sibuk & tiada masa untuknya ?

SERAHKAN SAJA SEMUANYA PADA KAMI, NZ MANAGEMENT CONSULTANT. KAMI ADA MENYEDIAKAN SERVIS PERBAHARUI LESEN KONTRAKTOR PADA HARGA YANG SANGAT BERPATUTAN.

Artikel Blog

Pembaharuan lesen kontraktor adalah proses penting bagi kontraktor untuk terus beroperasi dalam industri pembinaan. Dalam Malaysia, terdapat syarat-syarat dan kriteria yang perlu dipatuhi bagi memperbaharui lesen kontraktor.

Syarat-syarat Pembaharuan Lesen Kontraktor

Menurut blog Servis SEO, ntuk proses pembaharuan lesen kontraktor, terdapat beberapa syarat yang perlu dipatuhi, antaranya ialah:

 • Mempunyai Lesen Sedia Ada: Kontraktor perlu memastikan bahawa mereka mempunyai lesen kontraktor yang sedia ada sebelum tarikh tamat lesen untuk memohon pembaharuan.
 • Pengalaman dalam Projek Binaan: Pengalaman kontraktor dalam menjalankan projek binaan sebelum ini akan turut diambil kira. Ini dapat dibuktikan melalui penyertaan dalam projek-projek sebelum ini dan rekod prestasi yang baik.
 • Kewangan yang Mapan: Kontraktor perlu menunjukkan bukti kewangan yang mapan bagi memastikan mereka mampu untuk menjalankan projek-projek binaan yang diberikan.
 • Kebolehan Teknikal: Kemahiran teknikal dan kepakaran kontraktor dalam pelaksanaan projek binaan juga akan dinilai. Ini termasuklah keupayaan untuk mematuhi standard keselamatan dan kualiti yang ditetapkan.

Kriteria untuk Pembaharuan Lesen Kontraktor

Selain syarat-syarat di atas, terdapat juga kriteria-kriteria tertentu yang perlu dipenuhi untuk memastikan pembaharuan lesen kontraktor diluluskan. Antara kriteria-kriteria tersebut ialah:

 • Kepatuhan Undang-undang: Kontraktor perlu memastikan bahawa mereka mematuhi semua undang-undang berkaitan dengan industri pembinaan, termasuklah peraturan-peraturan keselamatan dan alam sekitar.
 • Rekod Keselamatan dan Kualiti: Rekod keselamatan dan kualiti projek-projek sebelum ini akan menjadi faktor penentu dalam proses pembaharuan. Kontraktor yang mempunyai rekod yang baik dalam aspek keselamatan dan kualiti akan lebih berkemungkinan untuk memperoleh pembaharuan lesen.
 • Komitmen kepada Pembangunan Profesional: Kontraktor yang mempunyai komitmen kepada pembangunan profesional seperti penyertaan dalam kursus-kursus pembinaan dan penganjuran program-program pembangunan industri akan diberi penekanan dalam proses pembaharuan.
 • Rekabentuk Organisasi dan Pengurusan Projek: Kriteria ini melibatkan penilaian terhadap struktur organisasi kontraktor dan keupayaan mereka dalam menguruskan projek dengan cekap.

Tempoh Pendaftaran Baru dan Pembaharuan

 • Tempoh pendaftaran baru adalah dua tahun dan kontraktor perlu mematuhi syarat-syarat berikut dalam tempoh tersebut.
 • Hadir dan lulus Kursus Integriti dan Kod Etika Kontraktor.
 • Memenuhi minima mata CCD.
 • Hadir dan lulus kursus Pengurusan Bisnes (SKP) – bagi gred G1 hingga G3 yang tidak mempunyai Sijil Teknikal.
 • Hadir dan lulus kursus Pengurusan Fasiliti (SKP) – bagi syarikat yang mempunyai kategori Fasiliti (F).
 • Hadir dan lulus kursus Sijil Kecekapan Kemahiran Fasiliti (SKK) – bagi syarikat yang mempunyai kategori Fasiliti (F).

Pembaharuan Lesen Kontraktor

 • Permohonan pembaharuan hanya akan dipertimbangkan sekiranya pemohon memenuhi syarat-syarat seperti dalam permohonan baru.
 • Bagi G1, syarat kewangan yang ditetapkan untuk memperbaharui sijil SPKK adalah sekurang-kurangnya RM10,000.00.
 • Perubahan ekuiti bagi gred G1, perubahan ekuiti tidak dibenarkan yang mana jika jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham baru adalah melebihi 49% daripada modal berbayar / terkumpul syarikat, SPKK akan terbatal dan tiada permohonan baru dibenarkan1.
 • Kategori pendaftaran kontraktor adalah berdasarkan kepada kelulusan akademik dan pengalaman personel teknikal.

Permohonan Pendaftaran Baru

 • Pendaftaran baru adalah permohonan yang dibuat oleh syarikat yang belum mempunyai pendaftaran dengan CIDB. Syarikat perlu mematuhi kriteria dan syarat-syarat pendaftaran 1.
 • Kontraktor akan didaftarkan mengikut Gred, Kategori dan Pengkhususan yang layak 1.

Syarat-syarat Tambahan bagi Kontraktor Tempatan dan Asing

 • Kontraktor tempatan dan asing perlu mematuhi tanggungjawab dan obligasi yang ditetapkan oleh Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia.
 • Kontraktor tempatan dan asing hendaklah mematuhi peruntukan-peruntukan Akta Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia 1994 (AKTA 520) (PINDAAN 2011), peraturan-peraturan yang dibuat dibawahnya dan apa-apa terma, syarat-syarat atau sekatan yang dikenakan oleh Lembaga dari masa ke semasa.

Dengan mematuhi syarat-syarat dan kriteria yang telah ditetapkan, kontraktor boleh memperbaharui lesen mereka dan terus berperanan dalam pembangunan negara. Jika mereka sibuk, mereka boleh menggunakan servis daftar lesen kontraktor yan boleh didapati diluar sana.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Open chat
Hello!
Bolehkah Kami Membantu?
WhatsApp kami sekarang untuk mengetahui lebih lanjut.