ANDA ADA PERTANYAAN? SILA HUBUNGI KAMI nzmanagementhq@gmail.com 03 - 8066 5479
012-520 1895 / 014-622 2923 / 010-915 0338

DAFTAR CIDB

Kami Menyediakan Perkhidmatan

Pendaftaran Dan Pembaharuan Lesen CIDB

Tahukah Anda, Berkuatkuasa mulai 20 Julai 1995, adalah mandatori untuk semua kontraktor samada tempatan atau asing untuk berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (LPIPM) atau CIDB sebelum mengakujanji dan menyempurnakan apa-apa kerja pembinaan di Malaysia kecuali mereka yang diberi pengecualian di bawah Seksyen 40(1) Akta Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia 1994.

Seseorang yang mengakujanji untuk menjalankan atau menjalankan dan menyiapkan apa-apa kerja pembinaan tanpa didaftarkan sebagai kontraktor berdaftar dengan LPIPM adalah melakukan kesalahan di bawah Akta ini dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi lima puluh ribu ringgit.

Merujuk kepada Seksyen 25 (1) Akta 520 Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) :

“Tiada seorang pun boleh menjalankan kerja atau menyiapkan, mengakujanji untuk menjalankan atau menyiapkan mana-mana kerja pembinaan atau mengaku dirinya sebagi kontraktor, melainkan jika dia berdaftar dengan Lembaga dan memegang suatu perakuan pendaftaran yang sah yang dikeluarkan oleh Lembaga di bawah Akta ini”.

Oleh itu, hubungi kami untuk bantuan dan khidmat Daftar Lesen CIDB

Open chat
Hello!
Bolehkah Kami Membantu?
WhatsApp kami sekarang untuk mengetahui lebih lanjut.